Fördelar och utvecklingstrender av påse kvadratpilla batteri

Fördelar och utvecklingstrender av påse kvadratpilla batteri

den 29 juni 2020

Fyrkantigt påse batteri
De främsta fördelarna med ett fyrkantigt batteri är dess tunna profil och effektiv användning av utrymme. Den avlånga rektangulära formen hjälper till att bättre lager och öka flexibiliteten, ochkvadratiska batterierär vanligt förekommande i mobiltelefoner, surfplattor och andra lätta elektroniska enheter.

8 fördelar med att välja ett fyrkantigt batteri
Litiumbatteri pack flexibilitet

Ett helt monterat batteripaket med en inbyggd BMS som standard batterimodul. Moduler är monterade i en parallell konfiguration för att öka kapaciteten, och i en serie konfiguration för att öka spänningen. Samtidigt kan den inbyggda BMS ge en utgående kabel för kommunikation.

fyrkantigt påse batteri

Cykellivslängd
Vi har testat säckar fyrkantiga batterier slumpmässigt utvalda från produktionslinjen. Efter en likvärdig acceleration på mer än 4 400 laddningscykler efter en konstant cykel, spelade 10 AH-batteriet fortfarande in ca 9 AH. Efter upprepad laddning minskade batterikapaciteten med endast ca 10%.

Tillförlitlighet
När en säckar fyrkantiga batteriet misslyckas, den andra påse fyrkantiga batteriet kan ta över direkt. När du byter ut ett enda felaktigt påse fyrkantigt batteri, kan resten av systemet fortsätta att fungera normalt, och därigenom förbättra tillförlitligheten i systemet.

fyrkantigt påse batteri

Förbättra energilagringen
Jämfört med cylindriska batterier är energilagringskapaciteten för påse fyrkantiga batterier i ett visst fysiskt utrymme mycket större.

Säkerhet
När helst det finns ett internt problem med en påse-formade batteri eller ett cylindriskt batteri, kommer trycket att öka och svälla. I dessa ovanliga situationer, säckar fyrkantiga batterier kommer bara att svälla. Traditionellt är cylindriska batterier inhysa i järnhylsor, så när trycket bildas i de cylindriska batterierna är ändarna på de cylindriska batterierna fixerade av andra batterier eller höljen, och de kan explodera, vilket utgör en säkerhetsrisk.

Vikt
Generellt är vikten av en påse-formad fyrkantig batteri mindre än för en motsvarande cylindriska batteri. Energitätheten i platta påse-formade fyrkantiga batterier är större än andra former av batterier, men det är mycket svårare att tillverka staplade påse batterier. Därför är påse kvadratiska batterier också en av de bästa produkterna som testar produktionstekniken hos batteritillverkare.

Konsekvens
Vdls hela säckar kvadrat batteri produktionslinje tillverkas av automatiserad utrustning, och sedan manuellt testas för att säkerställa att kvaliteten på varje cell uppfyller standarden, och därmed eliminera mänskliga fel i handgjorda batterier och göra varje batteri enhetlig och konsekvent Sex.

Trenden med påse fyrkantiga batterier
Med utvecklingen av ekonomin, utnyttjandegraden av portionspåse batterier fortsätter att öka, beroende på förmågan att ha högre form flexibilitet och producera fashionabla utseende produkter. Låg inre resistans och lång batteritid minskar den extra kostnaden för kunderna att byta ut batteriet, som är mycket lämplig för bärbara enheter, smarta telefoner, högtalare och andra 3C-produkter.

Fördelarna med flexibla förpackningsbatterier i fråga om säkerhet och energitäthet har också fått allt större uppmärksamhet. Att döma av kapaciteten hos det nya strömbatteriet i år står flexibla förpackningsbatterier för 30 %. I framtiden kommer genomträngningsgraden för flexibla förpackningsbatterier inom området för nya energifordon att gradvis öka.