Teknologi

FoU-översikt

380+ Mycket kompetenta batteriforskare och tekniker 90+ Utrustning för testning och karaktärisering med hög precision
6% av intäkterna investerade i FoU 70+ patenterade per år

Chongqing Research Institute

300x200
300x200
300x200
300x200
300x200
300x200
300x200
300x200
300x200
300x200
300x200
300x200

Stacking Technology

VDLs myntbatterier tillverkas med sin unika staplingsteknologi, som erbjuder en mängd fördelar för våra kunder. VDL har tilldelats globala patent på denna innovation.

Tillverkningsteknologi Stacking Winding
Adopterad av VDL De flesta konkurrenter
Rymdutnyttjande bra dålig
Inre impedans Låg Hög
Patentintrångsrisk * Noll Hög
* Med hänvisning till globala patent inlämnade av Varta Microbattery

Smart Manufacturing

Helautomatisk produktionslinje för både mynt- och påse-celler
300x200
300x200

MES-system med individuell QR-kod för full spårbarhet
300x200
300x200